ABIERTO   LEER
Artículo L'avaluació de la docència.
RESUMEN ARTíCULO

Avaluar la docència és un concepte que provoca encara una certa desconfiança o, fins i tot, un cert rebuig entre el professorat del nostre país. El concepte ha anat lligat fins fa ben poc a una actuació burocràtica que es considerava que tenia una utilitat escassa i que, a molt estirar, servia per acreditar la superació del període de pràctiques un cop aprovades les oposicions o bé per obtenir unes puntuacions determinades en diferents concursos. Però, sortosament, aquesta percepció està canviant arran dels nous enfocaments que es donen i dels plantejaments que modernament es fan respecte a aquesta activitat.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l'escoralitat obligatòria.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL