Artículo L’Estratègia Europa 2020 i els resultats educatius a Catalunya
RESUMEN ARTíCULO

L’any 2010 la Unió Europea va plantejar la necessitat de fixar uns objectius per a l’any 2020 a fi d’orientar la necessitat de recuperació en el conjunt de la Unió. Aquesta decisió s’emmarcava en la preocupació per la situació de crisi que es vivia, i encara es viu, entre els països de la Unió. La comunicació del 3 de març de 2010 es titulava «Europa 2020: una estratègia per a un creixement intel•ligent, sostenible i integrador».FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €