Artículo L'organització de l'avaluació trimestral de l'alumnat nouvingut segons el seu horari individual a l'IES.
RESUMEN ARTíCULO

A l'article, s'hi presenta el procés organitzatiu de confecció d'horari individualitzat d'un alumne o una alumna nouvingut des de la seva incorporació al sistema educatiu català. A més, s'hi adjunta una plantilla on es delimita el professional o els professionals que (trimestralment i per departaments o seminaris didàctics) imparteixen docència a l'estudiant. Si n'hi ha més d'un, s'han de coordinar per tal de concretar tant el procés d'ensenyament-aprenentatge que seguiran, com la seva avaluació.

AUTORES
Villares Bermejo, Laura
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
1.49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL