FORMATOS DISPONIBLES
21,00 €
19,95 €
15,00 €
14,25 €
Resumen del libro
Aquest llibre fa una proposta de desplegament de la competència transversal d'autonomia i iniciativa personal amb exemples de programacions per als centres educatius de primària i secundària obligatòria. Parteix de les prescripcions que es donen sobre competències a l'ordenació curricular de casa nostra per fer una proposta de desplegament acompanyada de reflexions sobre la pròpia competència i els components curriculars necessaris per treballar-la, i això ho fa amb la convicció que no hi ha treball competencial sense reflexió, accions intencionades i explícites, i programació acurada del que es vol fer. Es tracta d'un treball ben fonamentat i justificat, útil i pràctic que ens ajuda a allunyar-nos de les arbitrarietats.