Artículo La competència en comunicació audiovisual.
RESUMEN ARTíCULO

La incorporació de la competència comunicativa audiovisual a l'educació obligatòria a Catalunya representa una novetat respecte als currículums anteriors. No es tracta d'un enfocament exclusiu de l'àmbit de les llengües, sinó que s'entrellaça de manera transversal amb les altres competències de cada curs, per tal de respondre al concepte de comunicació global, més ajustada a les formes d'expressió d'una societat que es comunica amb tots els elements que té al seu abast: la paraula (oral i escrita), la imatge i el so.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €