Artículo La comprensió lectora a l'àrea de llengües estrangeres de l'educació primària.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article desenvolupa un apropament didàctic a les estratègies de comprensió lectora global dins de l'àrea de llengües estrangeres a l'etapa de primària.
En primer lloc, s'hi exposa breument la fonamentació «teòrica» de les propostes didàctiques, partint del fet que la comprensió lectora es reconeix per aquests trets: interacció alumne-text i comunicació com a finalitat del text, dins d'un context significatiu.
Per tal de guiar el desenvolupament d'estratègies de comprensió lectora a l'aula se'n proposa una seqüenciació per als dos de les de primària.
Finalment, s'aporten exemples d'activitats d'aula extrets de materials didàctics elaborats per les autores i experimentats a quinze centres de primària de la Comunitat Valenciana.

AUTORES
Andreu Sempere, Clara / Box Belda, Josefa


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €