Artículo La comprensió lectora a l'aula: de la situació cooperativa a la metacomprensió
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi fa una proposta d'anàlisi de la comprensió lectora on s'integren les diferents habilitats de pensament de l'alumat, és a dir, les emocionals, les cognitives, les socials i les morals. Aquesta mirada integral comporta una anàlisi de la comprensió diversificada en diferents instruments al llarg d'una seqüència didàctica feta per a un curs de tercer d'ESO d'un institut de l'àrea metropolitana de Barcelona. El procés de resolució d'algunes de les activitats proposades al llarg de la seqüència didàctica ens ha permès observar el procés de construcció de significat del text a través de l'anàlisi de la conversa dels estudiants en situació de treball cooperatiu. També s'hi ha analitzat el grau de metacomprensió i s'hi han intentat establir certes relacions entre els dos processos.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €