Artículo La construcció del coneixement gramatical dels alumnes de secundària a través de la recerca i el raonament: l'ús del pronom hi en el català oral.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article partim de la hipòtesi que el funcionament de la llengua pot constituir un objecte de coneixement que interessi els estudiants si són ells mateixos que han de confrontar-s'hi per construir coneixement a través de processos actius de recerca (recollida de dades, observació, comparació, anàlisi, argumentació, sistematització, síntesi dels resultats, etc.), en col·laboració amb els companys i amb la guia del professor. Això porta a considerar la necessitat d'aproximacions holístiques a l'ensenyament de la gramàtica més enllà de l'exercici o la tasca aïllada i puntual. Les recerques exploratòries que s'estan iniciant es basen en un model de seqüència didàctica de gramàtica (SDG)* que és alhora guia per al disseny de les intervencions i hipòtesi de treball, i que està constituït per un conjunt de tasques diverses però relacionades totes elles amb un objectiu global que els donarà sentit. La SDG que presentem aquí tenia com a objecte que els estudiants indaguessin sobre els usos reals del pronom hi.

AUTORES
Camps Mundó, Anna / Fontich Vicens, Xavier


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La literatura a la classe de llengua
Intercanvi
RESSENYES