Artículo La cultura en l'ensenyament d'idiomes: de la teoria a la pràctica a través del PEL.
RESUMEN ARTíCULO

Una de les innovacions més importants en ensenyament d'idiomes avui és la incorporació de la noció de ½pluriculturalitat+. L'objectiu d'aquest article és difondre aquest concepte i la seva possible posada en pràctica a l'aula a través de l'ús del Portfolio Europeu de les Llengües (PEL). Per aquest motiu, es mostren i s'analitzen diverses activitats del PEL relacionades amb la pluriculturalitat i el plurilingüisme.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €