Artículo La formació continuada en llengua.
RESUMEN ARTíCULO

L'article analitza tant les necessitats lingüístiques que tenen els ex-estudiants quan comencen a treballar, com també la diversitat de comunicacions i discursos de l'àmbit laboral. Diferencia quatre grans grups comunicatius: el tècnico-científic (propi de la ciència i els camps tècnics), l'organitzatiu (que determina l'activitat interna de l'empresa), el comercial (publicitat, correspondència) i el protocol·lari (relacions públiques). Aquesta diversitat discursiva i les necessitats que tenen els ex-estudiants suggereixen canvis significatius en la selecció curricular dels tipus de text que caldria treballar en els diversos nivells de l'ensenyament obligatori.FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €