Artículo La interacció estratègica. Un exemple pràctic d'aprenentatge de llengües per mitjà d'escenaris.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article internem descriure una experiència de classe basada en una metodologia interactiva anomenada interacció estratègica, que s'emmarca en les importants troballes i les aportacions de la pragmàtica i l'anàlisi del discurs. L’experiència es posà en pràctica amb els primers alumnes de primer curs de Filologia anglesa a la Universitat Jaume I de Castelló. A l'estructura cooperativa de la classe i en els informes individuals, observarem un procés en el qual els estudiants revisen i valoren conceptes referents a què significa conèixer una llengua, concebent-la no només com un sistema, sinó com una seqüència de destreses i estratègies que ens permeten comunicar-nos amb èxit Al mateix temps, es dona ais estudiants abundants oportunitats per a la reflexió sobre el funcionament de l’anglès com a vehicle de comunicació (coneixement metalingüístic en la correcció d'errors; les estratègies de comunicació, etc).
Tot això ajudarà els estudiants a ser conscients del seu propi procés d'aprenentatge (metacognició). Demostrarem com aquest coneixement metacognitiu enquadrat en un model cooperatiu i vivencial d'aprendre a aprendre una llengua estrangera té el potencial de convertir ais nostres estudiants en individus progressivament més autònoms.

AUTORES
Escoda Ruiz, Ramón / Ruiz Garrido, Miguel F.


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €