Artículo La interacció i l'escriptura de textos.
RESUMEN ARTíCULO

L'article parteix de la situació d'aprenentatge ûel context compartit de producció de textosû i els components que en aquest intervenen ûel procés de composició escrita, l'alumne que escriu i el mestre que l'ajudaû. Tot seguit, s'endinsa en la presentació d'una proposta d'escriptura realitzada amb alumnes que inicien el primer cicle de l'educació primària. D'aquesta proposta s'expliciten les fases o moments que s'hi diferencien, el què i el com de l'ajuda pedagògica i les estratègies que hi empren els alumnes i el mestre.

AUTORES
Comet Segú, M. Cinta


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €