Artículo La llengua i la literatura al BUP i COU: balanç i lliçons per al futur.
RESUMEN ARTíCULO

En aquestes ratlles s'intenta contribuir a fer un balanç, amb la idea d'obtenirne lliçons, de la manera com s'ha desenvolupat l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes al BUP i al COU durant els darrers anys. El balanç fa concloure que, de cara al futur, potser hi ha encara més preguntes que respostes, ja que unes quantes de les insuficiències detectades plantegen interrogants que no són fàcils de resoldre.

AUTORES
Ginebra Serrabou, Jordi


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €