Libro La llengua oral a l'escola 10 experiències didàctiques


FORMATOS DISPONIBLES
19,50 €
18,53 €
13,70 €
13,02 €
Resumen del libro
Les qüestions bàsiques de l'ensenyament de la llengua oral. Ofereix un marc teòric que dóna sentit als objectius i als continguts, i deu experiències d'aula vitals i diverses, que incideixen en el currículum perquè tracten sobre què, quan i com ensenyar i com avaluar les activitats.