Artículo La locució en el discurs oral.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article s'exposa quins són els aspectes de la locució que influeixen a l'hora d'executar un text oralment, com ara la respiració, la pronúncia, la intensitat, el ritme, l'entonació o les pauses, entre altres. S'hi tracta cada aspecte per separat des d'un punt de vista teòric acompanyat d'exemples amb suggeriments pràctics, els quals no són pas l'única solució possible, sinó que, ben al contrari, constitueixen la base per estimular la creativitat de l'alumne, pel fet que sempre pot trobar noves maneres d'executar un mateix text, és a dir, una combinació encertada de tots els elements lingüístics i paralingüístics, amb la finalitat d'obtenir un discurs eloqüent com a resultat.

AUTORES
Font Rotchés, Dolors


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Llegir televisió
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES