Artículo La numeració i el càlcul a l'educació infantil De la mecànica a la comprensió
RESUMEN ARTíCULO

Al present article, s’hi exposen diverses activitats implementades en contextos significatius d’aprenentatge, tant dins de l’aula com fora, que afavoreixen la comprensió de les quantitats discretes i les operacions aritmètiques elementals, el significat que tenen i les funcions que exerceixen, per poder usar aquests coneixements de manera eficaç en contextos diferents de la vida quotidiana.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €