Artículo La participació de l'alumnat de segon d'ESO en la confecció del projecte lingüístic de centre
RESUMEN ARTíCULO

L’article presenta una experiència de treball col·laboratiu amb alumnes de segon d’ESO per dur a terme un estudi sociolingüístic que pot formar part del disseny del projecte lingüístic de centre (PLC). A partir de la contextualització del paper del PLC i de la importància de la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum actual de secundària, mostrem les dades d’un estudi realitzat amb alumnes de l’institut Damià Campeny de Mataró, que va permetre conèixer la realitat sociolingüística de l’alumnat i del centre (llengües dels alumnes, dels seus progenitors i germans, llengües d’identificació, etc.). L’experiència pot servir d’exemple per a unes altres institucions interessades a involucrar l’alumnat en projectes que integrin la sociolingüística en àrees curriculars de secundària i que vulguin incorporar la recerca feta pels alumnes al PLC.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €