ABIERTO   LEER
Artículo La pastilla de l'endemà, un recurs d'emergència
RESUMEN ARTíCULO

Diversos estudis confirmen que l'ús de la píndola anticonceptiva d'emergència, o «pastilla de l'endemà», està augmentant, especialment entre les noies joves. És un recurs ocasional que cal conèixer, tant per part de les usuàries com del professorat.

AUTORES
Redac.
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES

Biblioteca de la revista