Artículo La pràctica reflexiva: una modalitat de formació del professorat.
RESUMEN ARTíCULO

El model de pràctica reflexiva proposa, a més d'aprofundir en el coneixement de la matèria, que el professorat sigui capaç d'autoformar-se, amb la qual cosa garantirà l'actualització diària de la seva tasca docent. Els dos articles que vénen a continuació, suposen una aplicació pràctica d'aquest. Es tracta de plasmar les experiències de quatre formadores que han participat en un programa de formació en pràctica reflexiva en el qual explicaran el canvi viscut i el que ha suposat per a elles.

AUTORES
Esteve Ruescas, Olga / Ràfols Vives, Joana / Busquets Prat, Oriol
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Innovar en formació permanent.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: L'educació dins la política municipal
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL