Artículo La redacció de textos per als mitjans de comunicació.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article tracta sobre l'estil de redacció més adequat ais mitjans de comunicació. Per això s'hi recullen els consells que donava Fabra a la premsa del seu temps i les recomanacions que fan els llibres d'estil sobre els aspectes de correcció, cohesió, coherència i adequació, aspectes que s’il·lustren per mitjà de textos extrets de la premsa diària. També s'hi exposen les tècniques d'adaptació al mitjà premsa i al mitjà ràdio, exemplificades amb textos escrits en català i en castellà i amb un text oral.

AUTORES
Castellanos Vila, Josep Anton


FORMATOS DISPONIBLES
1.98 €