Artículo La retroacció en els aprenentatges: evidències neuroeducatives
RESUMEN ARTíCULO

La retroacció, especialment quan es realitza entre iguals, activa l’anomenat cervell social, que inclou diverses àrees del cervell, entre les quals destaquen les implicades amb les recompenses i la motivació (l’estriat), la generació de les emocions (l’amígdala) i de control del comportament, la gestió de les funcions executives, l’aprenentatge conscient i la metacognició (escorça prefrontal).FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
EVIDÈNCIES
Idees pràctiques
Informacions