Artículo La revisió d'un text aliè utilitzant un processador de paraules.
RESUMEN ARTíCULO

La revisió d'un text no és una activitat espontània, però és indispensable per assolir autonomia com a productors de textos escrits. Els processadors disponibles als PC faciliten enormement aquesta tasca en eliminar el penós ½pasar en net+ posterior a la revisió manual. En aquesta investigació, infants de nou i onze anys de la ciutat de Mèxic van realitzar individualment la tasca de revisar en pantalla versions d'una història tradicional (La Caputxeta Vermella) produïdes per infants més petits. El treball explora l'interès psicolingüístic i el potencial interès didàctic d'aquesta feina de revisió. S'hi proposa un tipus d'anàlisi de les rectificacions del revisor en termes d'½espais textuals d'intervenció+ que intenta categoritzar les formes d'intervenció per restituir les del revisor, tot evitant les categories clàssiques (substitució, afegit, eliminació i desplaçament).

AUTORES
Ferreiro, Emilia / Lúquez, Sonia Liliana


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Noves necessitats de formació en els adults
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES