Artículo La segmentació de textos en paraules.
RESUMEN ARTíCULO

La segmentació dels textos en paraules és un aprenentatge que té a veure amb la identificació de les unitats lingüístiques que la normativa de cada llengua ha establert. Els errors més freqüents són els que presenten seqüències d'unitats agregades, formades majoritàriament per paraules gramaticals ûde baixa densitat lèxica i fònicament feblesû i una paraula plena ûnom o verbû. Aquest tipus de seqüències indiquen que els infants encara no distingeixen els diferents tipus d'unitats. Hi ha, al contrari, molt pocs errors d'hipersegmentació en què els segments aïllats corresponguin a paraules existents en català. L'anàlisi precisa dels errors indica que les decisions gràfiques que els infants prenen no són aleatòries, sinó que s'ajusten a un estadi de coneixement gramatical.

AUTORES
Bigas i Salvador, Montserrat


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia
OPINIÓ
RESSENYES