Capítulo L'activitat metalingüística en l'aprenentatge de les llengües
RESUMEN CAPíTULO

Quina relació es pot establir entre els conceptes espontanis sobre la llengua i els conceptes elaborats per diferents models científics, incloent-hi la tradició gramatical? Quina distància hi ha entre els uns i els altres? De quina manera es relacionen el saber lingüístic d’ús i el saber metalingüístic? En aquest capítol s’aborden aquestes qüestions, delimitant el concepte activitat metalingüística i conceptes relacionats (funció, capacitat, representació, etc.) per entrar, després, en la diversitat de manifestacions d’aquesta activitat en l’educació lingüística. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
En aquest volum s’apleguen treballs que, des de diferents camps disciplinaris, poden contribuir a fonamentar l’ensenyament de la llengua, tant en els vessants comunicatius com en els de l’activitat metalingüística que hi estan necessàriament associats en els nivells de l’educació secundària. S’hi reflexiona sobre el llenguatge com a activitat verbal humana, la complexitat de les situacions plurilingües, les característiques de l’activitat metalingüística, l’aproximació al discurs, la fonamentació d’una sintaxis per a l’ensenyament, els estudis literaris per a la fonamentació de la comprensió i el comentari de textos, les implicacions de la xarxa digital en l’aprenentatge i l’ús de la llengua escrita i, finalment, les prescripcions curriculars per a l’educació lingüística a secundària.

Libro disponible por capitulos
INDICE