Artículo L'anglès com a llengua vehicular a la primària
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi explica de quina manera la nostra escola fa que els nens i les nenes vegin l'anglès com una llengua per comunicar-se, per conviure i per aprendre. Per això, ensenyar anglès i aprendre'n, ho relacionem amb el fet d'aprendre continguts curriculars i amb unes metodologies que faciliten el contacte amb els mestres i amb els altres infants. El nostre Projecte Integrat de Llengües proposa també aquestes metodologies per ensenyar i aprendre el català (llengua vehicular del nostre centre) i el castellà, les llengües d'escolarització de la nostra escola (com es denominen a la plataforma de recursos per a l'educació plurilingüe del COE 2009).FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €