Artículo L'avaluació del saber gramatical de l'alumnat en una activitat de revisió de l'ús dels temps verbals del passat.
RESUMEN ARTíCULO

El present article és una reflexió sobre les relacions entre el saber gramatical i l'ús reflexiu de la llengua a partir d'una revisió de l'ús en castellà dels temps verbals del passat feta a classe. Aquesta activitat forma part d'una seqüència didàctica de gramàtica realitzada amb alumnes de quart d'ESO. L'anàlisi de les interaccions d'aula, entre iguals i amb el professor, juntament amb les dades que proporcionen els textos de l'alumnat, mostren com la revisió gramatical és un valuós instrument d'avaluació formativa que, en determinades condicions didàctiques, afavoreix el pas d'un ús espontani a un ús elaborat de la llengua.



FORMATOS DISPONIBLES
1.99 €