Artículo L'educació per a l'autonomia: un nou paradigma docent?
RESUMEN ARTíCULO

El paper de l'aprenent com a subjecte actiu en el progrés de l'aprenentatge ha estat un dels eixos de la renovació didàctica dels últims anys. Un concepte clau en la definició d'aquest paper és el de l'autonomia de l'aprenent, que en els dissenys curriculars recents ha estat definit com un dels objectius de l'acció educativa (½aprendre a aprendre+), alhora que s'ha plasmat en aspectes concrets de la metodologia d'ensenyament i en l'elaboració de materials adequats per a aquest objectiu i per a aquestes pràctiques. En aquest article n'exposem l'origen i la fonamentació conceptual, a partir de les aportacions de la psicologia constructivista i cognitiva, de l'anàlisi del discurs i dels estudis d'adquisició de segones llengües; presentem i comentem algunes de les noves realitats educatives que han sorgit arran de la seva aplicació i fem una breu valoració de la implementació del model.

AUTORES
Martin Peris, Ernesto


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €