Artículo L'ensenyament-aprenentatge de l'ortografia: una qüestió només de regles?
RESUMEN ARTíCULO

L'objectiu general de l'article és passar revista a la visió que, sobre l'ortografia, acostumen a donar els materials que serveixen per ensenyar-la i per aprendrela, i contrastar-la amb la realitat de la llengua. Més concretament, s'hi analitza el paper de les regles ortogràfiques en tots dos casos, s'hi reflexiona sobre les causes i les repercussions d'una visió que ressalta excessivament el vessant predictible de l'ortografia a l'hora d'ensenyar-la i d'aprendre-la i es posa èmfasi en els recursos per adquirir-la que es deriven d'una visió de l'ortografia més ajustada al sistema de la llengua.

AUTORES
Fargas i Riera, Assumpta


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €