Artículo L'entrellat de veus en la comunicació de la ciència.
RESUMEN ARTíCULO

El conjunt dels sabers es conserven i es mantenen en forma de textos escrits, els quals permeten la revisió, l'arxiu i la consulta. El progrés del coneixement es basa en la interrelació dels textos. Tenint en compte els diversos nivells d'especialització en els textos de contingut científic, el desenvolupament de l'anàlisi discursiva permet aprofundir en la multivocitat i en les formes precises amb les quals es manifesta. Partint de nocions com intertextualitat i polifonia es pretén mostrar els diferents nivells d'exigència en l'explicitació de les veus convocades, segons si els textos són discursos primaris ùde producció de coneixementù o discursos secundaris ùde difusió de coneixementù. Es revisen i s'il·lustren diferents formes que pren la polifonia en l'exposició de contingut científic, tant per poder interpretar els textos adequadament com per poderlos produir amb la competència apropiada a cada nivell.

AUTORES
Calsamiglia Blancafort, Helena


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €