Artículo Les AMPA com a escola de participació ciutadana.
RESUMEN ARTíCULO

Participar significa tenir part en alguna cosa, compartir, col·laborar, intervenir, cooperar... La participació es pot donar en graus molt diversos: ser informats, ser consultats, fer propostes, prendre decisions, gestionar, avaluar, etc. Estar informats seria el tipus de participació més senzilla, mentre que les altres formes significarien cotes de compromís superior. L'escola participativa ens ofereix un ventall molt ampli de situacions i de possibilitats. Implica, en cada moment, per a cada col·lectiu i per a cada tema, formes de participació específiques.

AUTORES
Abelló Planas, Lola
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Coneixement de la ciutat
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
QUI ES QUI?
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Fòrum de les cultures
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL