Artículo Les ciències socials i els espais d'aprenentatge.
RESUMEN ARTíCULO

El present article reflexiona sobre la contradicció que representa l'efervescència de les ciències socials en els contextos no formals d'ensenyament-aprenentatge i la manca de dinamisme que experimenta l'àrea en la docència formal. D'altra banda, es proposa la manera d'articular un diàleg fluid entre espais formals i no formals, i la manera com es poden traslladar a l'ensenyament reglat els últims avenços experimentats en didàctica, difusió i divulgació fora de les aules.FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: Les ciències socials fora de l'aula
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: 25 anys de Guix. Història de l'educació
GUIX DOS
RECULL