Artículo Les famílies a l'escola: això no toca? Espais familiars d'implicació.
RESUMEN ARTíCULO

La participació de les famílies a l'escola no solament toca, sinó que és imprescindible per mantenir la coherència entre els valors transmesos des del centre docent i els valors viscuts i també transmesos a la llar. Les tècniques i les estratègies de participació familiar a l'escola, haurien de tenir més importància en la formació del professorat? Són suficients el Consell Escolar i l'AMPA o es necessiten vies noves de participació?FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: IX Jornades Escoles 0-12. Des de l'escola construïm una nova cultura educativa.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: Trenta anys vivint l'educació
COL·LECCIONABLE DE L'HORT ESCOLAR
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL