Capítulo Les llengües en l'ensenyament
RESUMEN CAPíTULO

Aquest capítol gira al voltant de la diversitat de llengües presents avui dia a les escoles. Parteix d’un breu repàs històric de l’ensenyament de llengües segones i estrangeres que acaba amb una revisió del tema de la immersió lingüística. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
5,99 €
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
En aquest volum s’apleguen treballs que, des de diferents camps disciplinaris, poden contribuir a fonamentar l’ensenyament de la llengua, tant en els vessants comunicatius com en els de l’activitat metalingüística que hi estan necessàriament associats en els nivells de l’educació secundària. S’hi reflexiona sobre el llenguatge com a activitat verbal humana, la complexitat de les situacions plurilingües, les característiques de l’activitat metalingüística, l’aproximació al discurs, la fonamentació d’una sintaxis per a l’ensenyament, els estudis literaris per a la fonamentació de la comprensió i el comentari de textos, les implicacions de la xarxa digital en l’aprenentatge i l’ús de la llengua escrita i, finalment, les prescripcions curriculars per a l’educació lingüística a secundària.

Libro disponible por capitulos
INDICE