Artículo Les vivències sociolingúístiques i el multilingüisme dels joves d'origen xinès a Catalunya
RESUMEN ARTíCULO

En el present estudi s’investiga la realitat sociolingüística que experimenten a Catalunya els joves d’ensenyament secundari d’origen xinès arribats a casa nostra durant l’adolescència. L’estudi revela la complexitat de les vivències sociolingüístiques d'un grup de joves i el multilingüisme present en les seves pràctiques lingüístiques quotidianes. L’article acaba amb reflexions i propostes pedagògiques a partir de les vivències d’aquests joves.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €