Artículo L'heroi medieval: un projecte de literatura europea.
RESUMEN ARTíCULO

L'article exposa el disseny d'un projecte de treball sobre l'heroi medieval en la literatura europea. L'eix del treball és el de la visió de la presència de tòpics i motius literaris que estableixen fortes relacions d'intertextualitat entre un conjunt d'obres determinades. Alhora, el fet de circumscriure's a una època concreta inclou l'objectiu deliberat de realitzar una primera aproximació contextual i panoràmica a un nucli comú a la literatura occidental. La proposta intenta oferir alternatives a la programació literària de l'etapa secundària de l'ensenyament i es basa en la lectura i l'escriptura de textos literaris. Es tracta d'una proposta flexible i articulada que permet múltiples adaptacions a les diferents realitats i fomenta la col·laboració entre les diverses àrees lingüístiques.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €