Artículo Literatura a la classe de llengua. És possible l'equilibri?
RESUMEN ARTíCULO

Davant el retrocés que ha sofert la presència efectiva de la literatura en el currículum de l'ESO, cal plantejar estratègies a l'aula que permetin equilibrar els coneixements de llengua i literatura en els nostres alumnes, cosa que els ha de permetre assolir amb efectivitat els objectius generals previstos en els diversos decrets que estableixen l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria a Catalunya.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La literatura a la classe de llengua
Intercanvi
RESSENYES