Artículo Llegir ara també serveix per aprendre ciències! Fomentar la lectura des de les ciències: una eina metodològica
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article presentem una metodologia innovadora basada en el foment de la lectura i aplicada amb èxit en l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències. Ens centrem en la utilització dels textos de diferents novel·les com a font per trobar preguntes o problemes científics que l’alumnat ha de respondre de manera adequada des del punt de vista científic. Oferim alguns exemples que abracen les quatre disciplines científiques (física, química, biologia i geologia) impartides en secundària.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Dotze18

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
RETRAT
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
FINESTRA OBERTA
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
CARPETA DE CLASSE
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR

Biblioteca de la revista