Artículo Llegir en temps de lleure
RESUMEN ARTíCULO

El nexe entre lectura i oci jove és un aspecte bandejat per la recerca sobre lectura al món de l'adolescent, més aviat enfocada a la lectura literària canònica o bé l'acadèmica. Tanmateix, moltes activitats que els adolescents desenvolupen en temps de lleure estan bastides per pràctiques de lectura (i d'escriptura) complexes que també formen part de la seva formació lletrada. Què aprenen llegint l'Sport i l'As al bar? Què aprenen llegint les revistes de rol sobre el món del Warhammer? Aquest article explora l'activitat lectora associada a pràctiques socials de lleure de dos amics estudiants desmotivats a les aules de secundària que afirmen que no els agrada llegir.



FORMATOS DISPONIBLES