Artículo Llegir, escriure i aprendre gramàtica.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article1 reflexionem al voltant d'una proposta concreta d'ensenyament i aprenentatge de la gramàtica en l'escola primària. En primer lloc plantegem quina és la finalitat del treball gramatical en primària. A continuació tractem sobre les possibilitats d'aquest treball en l'etapa i finalment oferim una sèrie de propostes relacionades amb diferents moments de la planificació del treball gramatical: selecció de continguts, relació dels diferents eixos de treball en l'aula amb el contingut gramatical i establiment d'una seqüència didàctica per al treball de la gramàtica. Convé advertir que ens movem en el terreny de les hipòtesis ùtota planificació docent ho és en la perspectiva de la investigació-accióù i que ens cal encara una mica de temps per tal d'assegurar la validesa de les propostes que elaborem: hauríem d'observar els resultats amb l'alumnat que acabés un cicle formatiu complet. No obstant això, el treball encetat amb molts equips docents i les dades que anem obtenint semblen confirmar gran part de les hipòtesis elaborades.

AUTORES
Sempere Broch, Joan Vicent


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €