Artículo Llegir i escriure en el primer cicle de prmària: aportacions d'una recerca
RESUMEN ARTíCULO

En aquesta contribució, es dóna compte d'una recerca que ha abordat les condicions de l'ensenyament de la llengua escrita. És producte d'un esforç compartit entre diferents universitats de l'Estat espanyol. L'objectiu principal era comprendre la influència relativa de les pràctiques docents vigents en les aules i els coneixements previs dels alumnes en el moment en què s'inicia l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua escrita (P5 i primer de primària). S'hi presenten alguns dels resultats obtinguts, rellevants per als docents en el cicle inicial.FORMATOS DISPONIBLES
1.99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La lectura i l´escritura al cicle inicial. Propòsits i reptes
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
Informacions