Artículo Llegir per escriure textos d'història de la literatura
RESUMEN ARTíCULO

Tot seguit, descrivim una experiència d'estudi d'història de la literatura a quart d'ESO que combina escriptura, lectura i interacció oral. A partir de la lectura conjunta del poema La pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, el professor proposa d'estudiar història de la literatura. La classe es divideix en petits grups que aborden els diversos períodes literaris a què el poema, segons la nostra interpretació, fa referència implícitament. Cada grup explora fonts diverses d'informació i escriu un text expositiu que caldrà adreçar a alumnes de cinquè de primària. També caldrà fer una exposició oral a aquests mateixos alumnes i elaborar un videoreportatge sobre l'experiència. Les tres idees bàsiques del projecte són les següents: es pot programar un curs d'història de la literatura des dels autors medievals fins a l'actualitat sense que la porta d'entrada sigui la literatura medieval; llegir amb finalitats diverses i parlar ajudarà a escriure textos de síntesi de les fonts consultades, i identificar un destinatari d'aquests textos portarà a revisar-ne el contingut a fons i, com a conseqüència, a transformar-lo i aprendre'l millor.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €