Artículo Llengua, currículum i actituds lingüístiques.
RESUMEN ARTíCULO

El canvi que suposo el nou currículum de l’àrea de llengua incideix directament en la manera com l’educador concep l’aprenentatge d'aquesta matèria. No es tracto d’una alteració deis continguts, ans al contrari, es tracto d'una modificació d’actituds deis ensenyants per tal que l’essència que proposa lo nova llei d'educació amori tot el sistema: des deis grans eixos i projectes fins o la darrera acció dins l'aula. Cal, sobretot, un canvi de mentalitat, un canvi d’actitud. Per això repassem en aquest article allò que creiem fonamental perquè aquesta ficció pugui esdevenir una realitat

AUTORES
Munar Munar, Felip


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €