Artículo Materials per a la comprensió lectora a primària.
RESUMEN ARTíCULO

Les autores d'aquest article hem elaborat una sèrie de materials curriculars de comprensió lectora per als alumnes dels diferents nivells de primària. Cadascun d'aquests materials estan formats per una unitat temàtica que fa de fil conductor entre les diverses propostes. Estan graduats de menys complexitat a més complexitat i pensats principalment per ser resolts de manera individual, amb independència del curs que faci l'alumne, i són adaptables al seu ritme i nivell lectors. Permeten també realitzar el treball cooperatiu en parelles i la posada en comú en gran grup. A través d'aquesta tasca, es pretén que l'alumne desenvolupi la capacitat de comprendre i integrar de manera interactiva la informació que aporten els textos en el bagatge del propi coneixement.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Recerques i propostes del professorat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES