Artículo Més enllà de l'oral. Puntuació i activitat interpretativa.
RESUMEN ARTíCULO

La concepció tradicional i mil·lenària de l'escriptura, segons la qual aquesta no és sinó la representació i la transcripció de la parla, és explicada a la primera part de l'article amb vista a situar el discurs sobre el sistema dels signes de puntuació de la majoria de manuals actuals de consulta i ús de la llengua, i que defensa que la raó de ser d'aquest sistema és la reproducció de fenòmens orals tals com les pauses, les inflexions de la veu i l'entonació. La inconsistència d'aquest discurs, tributari en últim terme d'un temps en què la lectura es feia en veu alta, i la vinculació, per contra, entre puntuació i sintaxi són demostrades a la segona part a partir d'investigacions empíriques i d'estudis teòrics. A la tercera part, la incidència de la puntuació en la interpretació (ja il·lustrada a la segona part per mitjà de l'anàlisi de seqüències concretes) s'observa a la llum dels conceptes confrontats d'eficàcia i efectivitat i de la teoria del lector model d'Umberto Eco.

AUTORES
Besa Camprubí, Josep


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €