ABIERTO   LEER
Artículo Motivar adolescents
RESUMEN ARTíCULO

La motivació és una qüestió de competència de motius. El problema, doncs, no és de dèficit de motivació, sinó de manca d'atractiu de l'oferta educativa, davant de l'excés de motivació dispersa. Cal que la motivació s'orienti a aconseguir la seva activació en dues direccions: interès per fer allò que els agrada i voluntat per fer allò que no els agrada.

AUTORES
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES

Biblioteca de la revista