Artículo «No es pot leer lligat, hay que leer separat». El que saben de lletra els infants nouvinguts.
RESUMEN ARTíCULO

En el present article, s'hi presenta un conjunt d'eines elaborades amb l'objectiu d'apreciar el coneixement que els infants nouvinguts tenen dels materials escrits d'ús social i del funcionament del sistema d'escriptura alfabètic en els inicis de la seva escolarització al nostre país. A partir de l'aplicació d'aquestes eines (del tipus situacions entrevista) a infants de cinc a nou anys d'edat, parlants nadius de xinès, àrab i castellà no peninsular (llatinoamericans), s'hi detallen i s'hi comenten les aportacions que la informació obtinguda pot fer en la configuració d'estratègies d'ensenyament de la lectura i l'escriptura adequades per a l'alumnat nouvingut.

AUTORES
Perera Parramon, Joan / Tolchinsky Brenman, Liliana


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia
OPINIÓ
RESSENYES