Artículo Notes sobre didàctica de la literatura.
RESUMEN ARTíCULO

Presentat en forma de reflexions sobre la pròpia experiència. L'autor explana la seva visió d'una didàctica de la literatura en tres fases: una d'intuïtiva; una de reflexiva, en què prova d'estructurar un cert mètode per a estudiar cada unitat temàtica en tres blocs didàctics; i una tercera de pragmàtica i experimental, en què posa en qüestió les reflexions anteriors sense renunciar-hi del tot. Acaba amb unes línies d'idees contràries a qualsevol formulació dogmàtica.

AUTORES
Ruiz Calonja, Joan


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: L'ensenyament de la literatura, avui
OPINIÓ
Intercanvi