Artículo Parlar per escriure
RESUMEN ARTíCULO

A partir de la caracterització de l'activitat d'escriure com a tasca que requereix planificació i reflexió, l'article planteja la necessitat de la interacció oral per acompanyar i guiar el seu aprenentatge i destaca tres tipus d'activitats que la requereixen:l'Telaboració d'instruments d'escriptura, la lectura i discussió mútua de textos i la redacció col·lectiva. A partir de l'anàlisi de les interaccions durant l'escriptura de textos de tipus divers s'observa: (1) que els alumnes es concentren en els problemes d'escriptura, (2) que fan coses diferents quan produeixen gèneres diferents i (3) que duen a terme activitats metalingüistiques diferents segons les edats. (4) La planificació del text es també diferent i es constata que la independència entre l'elaboració del contingut i la de la forma augmenta amb l'edat.

AUTORES
Schneuwly, Bernard


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €