Artículo Per què un pla de lectura de centre?
RESUMEN ARTíCULO

El Pla de Lectura de Centre és un document acordat al centre que permet planificar el tractament de la lectura d'acord amb els propis PEC i PCC per assegurar l'assoliment de les competències bàsiques. Alguns centres amb biblioteca escolar ½Puntedu+ han iniciat els seus PLEC. El Departament d'Educació n'està elaborant la proposta institucional.

AUTORES
Palau Nin, Helena / Sánchez Jiménez, Josefa / Bundó, Dolors
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Biblioteques escolars «puntedu».
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL