Artículo Per una literatura potencial.
RESUMEN ARTíCULO

L'Oulipo (Obrador de Literatura Potencial) fou creat el 1961 per Raymond Queneau i François Le Lionnais. No és ni un moviment literari ni un seminari científic. Tampoc no es tracta de literatura aleatòria. És un grup que es reuneix amb regularitat i publica el resultat de les sevs investigacions. Intenta buscar noves regles, o constriccions, que podrien substituir les fórmules caducades de la creació literària, injectant nocions matemàtiques a les tècniques de composició. També busca en els textos del passat possibilitats no del tot explotades: converteix, per exemple, l'antiquíssim lipograma en constricció plenament oulipiana. Defensa, si pot ésser de manera divertida, una concepció formal de la literatura que s'oposa radicalment a una aproximació ôdecorativistaö.

AUTORES
Bats, Annie


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €